Flygplatser i Guinea

Klicka på kartan eller på länkarna nedan för att komma till flygplatsernas hemsidor.
Klicka här för att komma till kartan över Afrika.
Klicka här om du saknar navigationspanel till vänster!

  Sierra Leone Liberia Ivory Coast Mali Senegal Guinea Bissau
   
Klicka här för förklaring till teknisk information
Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Banankoro Gbenko GUGO   Civ. Nej Ej asfalt Nej 5100 ft
Boke Baralande GUOK BKJ Civ. Ja Ej asfalt Nej 5100 ft
Conakry Gbessia GUCY CKY Civ. Ja Asfalt Ja 10800 ft
Faranah Badala GUFH FAA Civ. Nej Asfalt Ja 7500 ft
Fria Katourou GUFA FIG Civ. Nej Asfalt Nej 5200 ft
Kamsar Kawass GUKR   Priv. Nej Ej asfalt Ja 2900 ft
Kankan Kankan GUXD KNN Civ. Nej Asfalt Ja 8800 ft
Kissidougoui Kissi GUKU KSI Civ. Nej Ej asfalt Nej 6500 ft
Koundara Sambailo GUSB SBI Civ. Nej Ej asfalt Ja 4900 ft
Labe Tata GULB LEK Civ. Ja Asfalt Ja 6500 ft
Macenta Macenta GUMA MCA Civ. Nej Ej asfalt Ja 4500 ft
N'zerekore Konia GUNZ NZE Civ. Ja Ej asfalt Ja 4900 ft
Sangaredi Sangaredi GUSA   Civ. Nej Ej asfalt Nej 2900 ft
Siguir Siguiri GUSI GII Civ. Nej Ej asfalt Ja 4500 ft
                 

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod
International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
 
IATA-kod
International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
 
Bruk
Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.
 
Tull
Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.
   
Bana
Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)
 
IFR
Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)
 
Banlängd
Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.
Tillbaka till början på sidan.


Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster!
Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site.
Copyright © 2009 Air Broker Center International AB