Flygplatser i Delaware, DE

Klicka här för kartan över Nordamerika.
   
Karta över Delaware Virginia Maryland New Jersey Pennsylvania
 
Klicka här för förklaring till teknisk information
Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Dover Chandelle Estates   Civ.   Asfalt Nej 2500 ft
Dover Dover Afb KDOV DOV Mil. Ja Asfalt Ja 12900 ft
Dover-Cheswold Delaware   Civ.   Asfalt Ja 3700 ft
Farmington Chorman D74   Civ. Nej Asfalt Nej 3500 ft
Felton Henderson Aviation   Civ.   Ej asfalt Nej 2000 ft
GeorgeStad Sussex Co KGED GED Civ.   Asfalt Ja 4900 ft
Laurel Laurel N06   Civ.   Ej asfalt Ja 3200 ft
MiddleStad Summit KEVY   Civ.   Asfalt Ja 4400 ft
Smyrna Smyrna   Civ.   Ej asfalt Nej 2600 ft
Wilmington New Castle Co KILG ILG Civ.   Asfalt Ja 7100 ft
Wyoming Jenkins   Civ.   Ej asfalt Nej 2800 ft
                 

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod
International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
 
IATA-kod
International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
 
Bruk
Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.
 
Tull
Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.
   
Bana
Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)
 
IFR
Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)
 
Banlängd
Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.
Tillbaka till början på sidan.


Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster!
Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site.
Copyright © 2009 Air Broker Center International AB