Air Broker Center Söksida

Matcha och visa resultat

Sökhjälp

Svenska tecken och sökningar:

De svenska bokstäverna å, ä, och ö är ej användbara i denna sökfunktion. Skall sökning göras på tex "Västerås" el. "Örebro" skall man istället skriva "Vasteras" resp. "Orebro"!
För att hitta information om ett visst ämne skriver man helt enkelt in ett eller flera sökord. Ju mer detaljrik fråga desto mer relevant resultat.

Vår sökmaskin har även avancerade möjligheter att hjälpa dig hitta exakt det du letar efter. Dessa möjligheter är bäst förklarade med ett par exempel:

Översatt: begär Boeing, begär 737
Hittar alla versioner av flygplantypen "Boeing 737".
Hittar ej de andra versionerna av Boeing-flygplantyper.


Översatt: förbjud Boeing, begär 200
Hittar "Beech King Air 200", "Canadair RJ 200", och andra flygplantyper med modellbeteckning som inkluderar "200".
Hittar ej "Boeing 727-200" eller "Boeing 747-200".


Översatt: föredra Boeing, begär 200
Hittar "Boeing 747-200", "Boeing 727-200", och "Beech King Air 200".
Dokument med båda termerna listas högre i svaret.


Översatt: begär "Turboprop"
Hittar "Turboprop generell överblick" såväl som andra sidor med "...Turboprop" (t.ex. "Raytheon Aircraft Corporation generell överblick")
Hittar inte "turboprop" eller sidor med "...turboprop" pga begärd stor begynnelsebokstav.


Översatt: begär charter (med små bokstäver), begär ord som börjar med "air"
Hittar sidor som t.ex. "Air Broker Center's site on airports and aircraft for charter", "Air Charter Request Form" and "Saab aircraft general overview".
Asterisk är ett "wildcard" representerande vilka fyra el. färre tecken som helst.


Översatt: begär Beech (stort "B"), begär turboprop, förbjud kolvmotor, föredra jet
Listar först dokument innehållande både "Beech" och "turboprop", sedan dokument innehållande ngt av ovanstående.
Listar ej dokument med "beech" med små bokstäver, ej heller dokument innehållande förbjudna "kolvmotor".


Översatt: utesluter vanliga ord som "var" och "finns" - begär ord innehållande "stock"
Hittar "Stockholm", "Stockton", och "Woodstock".
För att komma inkludera övriga ord, använd sitationstecken, som i "Var finns *stock*?".


Beträffande gemener respektive versaler vid sökning - Endast ord eller fraser innehållande versal behandlas som "vald". En sökning på "usa" kommer matcha "Usa", "USA", och "usA", medan termen "USA" endast matchar versionen med versaler.

Asterisken är ett kraftfullt sökverktyg, men har vissa begränsningar. Den kan ej binda samman ord, t.ex. sökningen "Asterisk*ningar" skulle ej matcha första meningen i detta stycke, och den kan representera max fyra tecken. Asterisken kan endast användas i ord eller fraser med minst tre alfanumeriska tecken. Detta för att undvika alltför breda söksvar. En sökning på "us*" skulle därför bli ignorerad.

Klicka här om du saknar navigationspanel till vänster!
Skicka e-post till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer till denna web site.
Copyright © 2009 Air Broker Center International AB


Fluid Dynamics Main Page

The Xavatoria Search Engine is Copyright 1997 by Fluid Dynamics.
Visit the Search Page for help files and most recent version. Intermediate Search Pro