Flygplatser på Grönland

Klicka här för kartan över Nordamerika.
Klicka här för kartan över världen.
Klicka här om du saknar navigationspanel till vänster!

         
Klicka här för förklaring till teknisk information
Stad Flygplatsnamn ICAO IATA Bruk Tull Bana IFR Banlängd
Aasiaat Aasiaat BGAA JEG Civ. Nej Asfalt Ja 2600 ft
Constable Pynt Constable Pynt BGCO CNP Civ. Ja Ej asfalt Ja 3200 ft
Godthab Godthab BGGH GOH Civ. Ja Asfalt Ja 3100 ft
Jakobshavn Jakobshavn BGJN JAV Civ. Ja Asfalt Ja 2700 ft
Kulusuk Kulusuk BGKK KUS Civ. Ja Ej asfalt Ja 3900 ft
Maniitsoq Maniitsoq BGMQ   Civ. P/B Asfalt Ja 2600 ft
Narsarsuaq Narsarsuaq BGBW UAK Civ. Ja Asfalt Ja 6000 ft
Sisimiut Sisimiut BGSS JHS Civ. Nej Asfalt Ja 2600 ft
Sondre Stromfjord Sondre Stromfjord BGSF SFJ Civ. Ja Asfalt Ja 9200 ft
Thule Thule Ab BGTL THU Mil. Nej Asfalt Ja 10000 ft
Uummannaq Qaarsut BGUQ UMD Civ. Nej Ej asfalt Ja 2900 ft
                 

Förklaring till teknisk information

ICAO-kod
International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
 
IATA-kod
International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
 
Bruk
Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.
 
Tull
Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.
   
Bana
Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)
 
IFR
Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)
 
Banlängd
Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.
Tillbaka till början på sidan.


Klicka här om du ej har navigationspanel till vänster!
Skicka e-mail till webmaster@airbroker.se med frågor eller kommentarer om denna web site.
Copyright © 2009 Air Broker Center International AB